new construction: HRPELJE

Kind of property:
New construction
Size:
163.3m2
Type of operation:
Sell
Location:
Hrpelje

Share with friends

Property description

SOSESKA "POD SLAVNIKOM".
NOVOGRADNJA.

Nastaja nova skrbno načrtovana soseska z 18 enostanovanjskimi in 2 dvostanovanjskima hišama v naselju Hrpelje. Sončna in prostorna zemljišča obdana z naravo. Moderna arhitektura in kvalitetni materiali.

Ob slikoviti pokrajini s primernimi ter ugodnimi povezavami v občini Hrpelje - Kozina nastaja nova soseska ''Pod Slavnikom''. Privlačen dizajn in estetika soseske sta premišljena, vsebina posameznih enot je racionalno, funkcionalno, optimalno zasnovana.
Ob tradicionalni klasični gradnji z dokončno ureditvijo zagotovimo ugodno in prijetno bivanje ter omogočimo uporabnost tudi z varnostnega vidika.

Soseska leži južno od obstoječe strnjene novejše stanovanjske pozidave v delu poselitvenega območja naselja Hrpelje. Projekt soseske obsega gradnjo 20 stanovanjskih hiš, od tega 18 enostanovanjskih in 2 dvostanovanjski na posameznih parcelah velikosti v povprečju cca. 440 m2, zasnovane v nizih po pet enot. Posamezne enote se med seboj razlikujejo po tlorisnih rešitvah in izvedbi dostopov kot so sever ali jug. Gradbene parcele so pozidane max. do 1/3 oz. do 30 % celotne gradbene parcele. Objekti so zasnovani dvoetažno in variantno medetažno v 4 nivojih. Pritlična in nadstropna etaža posameznega objekta dosega od 181 m2 do 242 m2 brutto zazidanih površin, kar predstavlja povprecno do cca. 155 m2 neto / uporabnih površin.

Parkiranje se zagotovi individualno na posameznih lastniških parcelah / 3 parkirna mesta z garažo / na posamezno enoto, razen pri dvostanovanjskih po 2 parkirna mesta na enoto. Gradnja komunalne opreme se izvede do uporabe, skladno pogodbi med investitorjem in občino. Infrastruktura soseske se navezuje na že zgrajeno komunalno in prometno infrastrukturo zazidave Hrpelje jug v širšem območju soseske.

V sklopu 3. gradbene faze so izvedena konstrukcijska gradbena dela na objektu, izvedena je strešna konstrukcija z dokončanimi krovskimi deli oziroma 47 % od celote izvedenih GOI del.
Vsi komunalni priključki so na parceli, za posamezne vode je izvedena cevna povezava v objekt.
Na parceli je izvedena meteorna kanalizacija oziroma ponikovalnica.
V delnem obsegu na mejnih linijah parcel se za izravnavo terena izvedejo Ab stene.
V soseski ''Pod Slavnikom'' bo javna komunalna oprema - infrastruktura (ceste, plocniki, razsvetljava, PTT, kanalizacija) zgrajena do uporabe (končano).

Hiše bodo zgrajene do 3. gradbene faze, lahko se dogovorimo tudi za gradnjo ''na ključ''. Zahtevajte ponudbo.

Map

Pricedrop

All properties