Želite prodati, kupiti, najeti ali oddati nepremičnino?

Z nepremičninsko dejavnostjo pokrivamo območje Krasa in Brkinov v sodelovanju z ostalimi nepremičninskimi družbami pa območje celotne Slovenije, hrvaškega primorja in italijanskega zamejstva. Za vas bomo varno in kvalitetno opravili oziroma posredovali pri nakupu, prodaji, najemu in oddaji nepremičnin ter uredili vso potrebno dokumentacijo v zvezi s prometom z nepremičninami. 

Da bi zagotovili kvalitetno, varno in celovito ponudbo sodelujemo s pravnimi strokovnjaki,  cenilci gradbene stroke,  projektanti, gradbenimi in obrtniškimi izvajalci ter arhitekti za notranjo opremo. Z veseljem bomo ustregli vašim željam in Vam brezplačno svetovali pri prometu z nepremičninami. 

 

Splošne storitve

 

 • velika ponudba nepremičnin v Sloveniji,
 • brezplačni ogledi nepremičnin,
 • brezplačno fotografiranje,
 • brezplačno oglaševanje na naši spletni strani in v vseh aktualnih časopisih,
 • za vas se s potencialnim prodajalcem dogovorimo za možen ogled nepremičnine in poskrbimo za usklajenost cenovnih dogovorov kupca in prodajalca,
 • poskrbimo za pravno podporo pri popolnem prenosu lastništva (ara, prodajna pogodba, vpis v zemljiško knjigo) ter ureditev notarskih storitev,
 • izdelava vseh vrst pogodb,
 • posredovanje pri prodaji, nakupu, menjavi, najemu in oddaji,
 • brezplačno svetovanje pri prometu z nepremičninami,
 • brezplačne informacije po elektronski pošti info@kras-nepremicnine.si
Za prodajalce

 

 • ocenimo vrednost nepremičnine in po potrebi ciljno skupino kupcev,
 • ob prevzemu nepremičnine, namenjene prodaji, pregledamo njeno zemljiškoknjižno stanje oziroma ugotovimo morebitne pomanjkljivosti,
 • pomagamo pri postopku pridobivanja energetske izkaznice
 • oblikujemo strategijo oglaševanja in prodaje,
 • organiziramo oglede s potencialnimi kupci,
 • organiziramo in vodimo pogajanja za sklenitev pravnega posla (pogodbe),
 • po potrebi preverjamo sposobnost kupca, da izpolni pogodbene obveznosti,
 • sestavimo prodajno pogodbo,
 • po potrebi zaradi ureditve pravnega stanja izvedemo upravne ali sodne postopke, če je to pogoj za začetek prodaje,
 • vodimo prevzem nepremičnine, sestavimo prevzemni zapisnik ter izvedemo prepis komunalnih priključkov,
 • zastopamo prodajalca v davčnem postopku ter ga seznanimo z višino in vrsto davčnih obveznosti, z morebitnimi stroški notarskih storitev,
 • po potrebi organiziramo strokovne cenitve nepremičnine.
Za kupce

 

 • preverimo pravno stanje nepremičnine (lastništvo, hipoteka, služnosti, dostopi do zemljišč, gradbena in druga upravna dovoljenja …),
 • preverimo dejansko stanje nepremičnine,
 • sodelujemo in svetujemo pri izbiri nepremičnine,
 • svetujemo pri finančni konstrukciji nakupa in posredujemo pri pridobivanju posojila na banki,
 • sestavimo prodajno pogodbo,
 • vodimo prevzem nepremičnine, sestavimo prevzemni zapisnik ter izvedemo prepis komunalnih priključkov,
 • nudimo brezplačno hrambo listin in denarnih sredstev na fiduciarnem računu, pripravimo listine za vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov.
 Za najemodajalce

 

 • ocenimo tržno vrednost najema,
 • preverimo pravno stanje nepremičnine,
 • oglašujemo nepremičnino na različnih portalih,
 • izvajamo sprotno in ažurno telefonsko, pisno ter spletno komunikacijo z naročiteljem in tretjo osebo,
 • sodelujemo pri pogajanjih med najemodajalcem in tretjo osebo,
 • sestavimo najemno pogodbo in prevzemni zapisnik.
Za najemnike

 

 • svetujemo pri izbiri in aktivno iščemo najbolj primerno nepremičnino,
 • sodelujemo pri pogajanjih med najemnikom in najemodajalcem,
 • sestavimo najemno pogodbo in prevzemni zapisnik.
Za investitiorje

 

 • svetujemo in sodelujemo pri nakupu zemljišč (preverimo namembnost zemljišča, ureditev dostopnih poti, meje parcel, parcelacije),
 • sodelujemo pri pogajanjih in odkupu zemljišč od občin, na javnih dražbah,
 • sestavljamo vse vrste pogodb v zvezi z gradnjo (prodajne, pogodbe z arhitekti in drugimi projektanti, izvajalci, nadzorniki),
 • sodelujemo v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.